Energi > Bygningsrådgivning
 
Energivejleder

Termografering

Bygningsrådgivning

Tilskudsordningen

 

 
 
Projektering/Rådgivning
Vi projektere og rådgiver vores kunder, ved alle typer for byggeri.
I samarbejde med bygherre projekteres bygningen og vi sørger for alt vedr.:
  • Kontakt til kommunen og udarbejder tegningsmateriale
  • Afløbstegninger og godkendelse af samme
  • Udarbejder energiberegninger og indhenter byggetilladelse
  • Materiale valg gennemgås med bygherre og kun godkendte materialer anvendes.

 Vi projektere alle egne projekter som godkendes af bygherre inden opstart.

Energiberegning

Vi udføre energiberegninger for enfamiliehus, dobbelt- og rækkehuse, etagebyggeri. Energiberegninger udføres i godtkendt program jf. SBI anvisning 213 og iht BR10 i alle energiklasser. Og gemmes i specielt xml-format til senere brug ved Energimærkning og ibrugtagningstilladelse af samme bygning.

Grundlag for beregninger er et komplet sæt tegninger samt beskrivelse af tekniske installationer


Powered by frontGATE